Dałoby się może przepuścić Hamleta przez kilka modyfikacji tak, żeby powstało Nad Niemnem. I żeby oczywiście każdy z etapów pośrednich między Hamletem a Nad Niemnem miał ręce i nogi.

Żeby zrobić takie przejście, trzeba postępować jak przy zwykłym morfingu. Znajdę w obu fabułach odpowiadające sobie (pełniące analogiczną rolę w fabule) elementy. Potem będę przekształcał fabułę pierwszą w drugą tak, żeby elementy kluczowe z pierwszej fabuły przeszły gładko w odpowiadające im elementy kluczowe z drugiej, a pozostałe elementy będę na siłę zmieniał tak, żeby stały się jakimiś elementami z drugiej.

Poniższe notatki to surowy szkic, w którym zbieram pomysły na takie przejście. Na osobnych stronach są też zaczątki ostatecznych streszczeń czterech etapów przejścia:

Żeby imiona bohaterów nie zmylały nas, każdy bohater (zakreślony na żółto) ma trzy oznaczenia: imię z Nad Niemnem, imię z Hamleta i literkę. Teraz oznaczyłem bohaterów imionami z Nad Niemnem, ale poniżej masz guziki, żeby sobie przełączyć.

symbole
imiona z Nad Niemnem
imiona z Hamleta

jak jedne motywy przechodzą w inne

motyw realizacja w Nad Niemnem etap pośredni 1 etap pośredni 2 realizacja w Hamlecie
Konflikt między synem a ojcem na tle śmierci ojcowego brata. Andrzej Korczyński i Benedykt Korczyński wspólnie walczyli w powstaniu. Andrzej Korczyński zginął, Benedykt Korczyński przeżył. Wicio Korczyński, syn Benedykta Korczyńskiego, dorasta. Uważa, że ojciec (Benedykt Korczyński) zdradza pamięć i ideały swojego brata (Andrzeja Korczyńskiego). To prowadzi do konfliktu między Benedyktem Korczyńskim i Wiciem Korczyńskim. Kiedy Andrzej Korczyński umarł, jego brat (Benedykt Korczyński) ożenił się z wdową po nim (Emilia Korczyńska). Zygmuś, syn Andrzeja Korczyńskiego, uważa, że to Benedykt Korczyński zabił Andrzeja Korczyńskiego. To prowadzi do konfliktu między Benedyktem Korczyńskim i Zygmusiem. (FIXME: to trzeba poprawić, zgodnie z myślą z uwag przy przejściu z Witolda/Zygmusia w Hamleta/Laertesa)
Chłopak z wyższej sfery uwodzi dziewczynę z niższej sfery. Jest bardziej zainteresowany sprawami wyższymi, abstrakcyjnymi niż nią. Porzuca ją. Dziewczyna to przeżywa. Zygmuś uwodzi Justynę. Matka naciska, żeby nie popełniał mezaliansu i z nią zerwał. Zygmusia bardziej interesuje poezja i malarstwo niż Justyna, więc lekko ją porzuca. Justyna długo to przeżywa. Zygmuś uwodzi Justynę. Dochodzi do wniosku, że musi zająć się ważniejszymi sprawami i musi rozstać się z Justyną. Justyna popełnia samobójstwo.
Chłopak uwodzi dziewczynę. Dziewczyna popełnia samobójstwo. Brat dziewczyny mści się na uwodzicielu. Niemal nie ma. Zygmuś uwodzi Justynę, ale Justyna nie popełnia samobójstwa. Wicio Korczyński nie mści się, tym bardziej, że nie jest bratem a kuzynem. W żadnej z wersji pośrednich Justyna nie może popełniać samobójstwa, bo jeszcze w drugiej wersji pośredniej Justyna na wzrór Nad Niemnem żeni się z Jankiem Bohatyrowiczem. A więc motyw samobójczej śmierci i zemsty może pojawić się dopiero w Hamlecie. Ale może próbować nieudanie popełnić samobójstwo, a wtedy Wicio Korczyński może się mścić za tę próbę. Zygmuś uwodzi Justynę. Justyna popełnia samobójstwo. Wicio Korczyński mści się zabijając Zygmusia.
Duet mroczny/jasny. Dwu bohaterów, których wiele łączy, ale i wiele dzieli. Ta para to Zygmuś i Janek Bohatyrowicz. Ich ojcowie (Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz) pochodzili z różnych sfer, ale byli przyjaciółmi. Wspólnie walczyli w powstaniu, razem zginęli. Ale ich synowie (właśnie Zygmuś i Janek Bohatyrowicz) poszli w różne strony: Zygmuś jest bogaty, dużo podróżował, zajmuje się malarstwem, ma piękną żonę. Janek Bohatyrowicz pracuje na roli. Po latach ich losy znowu się łączą, kiedy Janek Bohatyrowicz żeni się z dziewczyną (Justyna), którą Zygmuś uwiódł, porzucił, a potem próbował zdobyć znowu. (...) Kiedy Wicio Korczyński ginie, Janek Bohatyrowicz przejmuje po nim królestwo i żeni się z Justyną. (...) Ta para to Zygmuś i Janek Bohatyrowicz. Ich ojcowie (Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz) byli królami dwu królestw. Jerzy Bohatyrowicz napadł na Andrzeja Korczyńskiego. Andrzej Korczyński nie tylko że się obronił, ale jeszcze w tej wojnie odebrał Jerzym Bohatyrowiczu kawałek ziemi, a potem go zabił. Potem Zygmuś i Janek Bohatyrowicz nie mają ze sobą wielu kontaktów, ale ich losy są podobne choć różne. Janek Bohatyrowicz wybiera działanie praktyczne – dba o królestwo, toczy wojny. Zygmuś rozważa, jak to dziwnie jest na świecie i jacy wszyscy są źli. Kiedy Zygmuś ginie, Janek Bohatyrowicz przejmuje po nim królestwo.

która postać przechodzi w którą

  realizacja w Nad Niemnem realizacja w Hamlecie uwagi
Andrzej Korczyński Andrzej Korczyński Hamlet ojciec Bo pełnią analogiczną rolę w konflikcie syna z ojcem (lub ojczymem) o jego brata.
Benedykt Korczyński Benedykt Korczyński Klaudiusz Bo pełnią analogiczną rolę w konflikcie syna z ojcem (lub ojczymem) o jego brata.
Wicio Korczyński i Zygmuś Witold Korczyński i Zygmuś Korczyński Hamlet i Laertes Jest to opisane poniżej, w sekcji o co chodzi z przejściem pary (Wicio, Zygmuś) w parę (Hamlet, Laertes).
Justyna Justyna Ofelia Bo obie są dziewczynami uwiedzionymi przez chłopca z wyższej sfery.
Janek Bohatyrowicz Janek Bohatyrowicz Fortynbras Bo obaj pełnią rolę tego jasnego w duecie mroczny/jasny.
Jerzy Bohatyrowicz Jerzy Bohatyrowicz Fortynbras ojciec Tak wyszło - skoro ich synowie przechodzą w siebie, to i niech oni w siebie przejdą. Poza tym obaj przed rozpoczęciem akcji walczyli z osobą, o którą jest konflikt między ojcem a synem (czyli z Andrzejem Korczyńskim). Tylko walczyli z nim w innym znaczeniu - Jerzy Bohatyrowicz (Jerzy Bohatyrowicz) walczył wspólnie z Andrzejem Korczyńskim (Andrzejem Korczyńskim), a Fortynbras ojciec (Jerzy Bohatyrowicz) walczył przeciwko Hamletowi ojcu (Andrzejowi Korczyńskiemu). To przejście można by więc rozwiązać tak, że w którymś etapie pośrednim dowiadywalibyśmy się tylko, że walczyli ze sobą - a nie byłoby powiedziane, w jakim znaczeniu.
Emilia Korczyńska Emilia Korczyńska Gertruda Bo obie są matkami Wicia Korczyńskiego i żonami Andrzeja Korczyńskiego.
Teresa Plińska Teresa Plińska ???
Teofil Różyc Teofil Różyc ???
Bolesław Kirło Bolesław Kirło ???
Marta Korczyńska Marta Korczyńska ???
Anzelm Bohatyrowicz Anzelm Bohatyrowicz ???
Ignacy Orzelski Ignacy Orzelski Poloniusz Bo są ojcami Justyny. Obaj bywają obiektami żarcików - z Poloniusza dowcipkuje Hamlet, z Orzelskiego - Kirło. Tylko że w Hamlecie Ofelia nie ściera się z dowcipkującym Hamletem w obronie ojca. Ale może dałoby się to ładnie przekształcić. Żartowniś Kirło jest kolegą Różyca, więc w wersji pośredniej mógłby być kolegą Zygmusia. I wtedy Justyna w obronie ojca atakowałaby nie Bolesława Kirłę, ale jego znajomego i protektora, a swojego dawnego kochanka, Wicia Korczyńskiego.
Dominik Korczyński Dominik Korczyński ???
Darzecki Darzecki ???
Andrzejowa Korczyńska Andrzejowa Korczyńska ???
??? ??? Horacy.
??? ??? Rozenkranc i Gildenstern.

o co chodzi z przejściem pary (Wicio, Zygmuś) w parę (Hamlet, Laertes)

Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby znaleźć, kto ma być odpowiednikiem postaci Hamleta w Nad Niemnem.

Trzeba przyjąć, że pod poziomem, który widzimy bezpośrednio, czyli poziomem postaci (Laertes, Hamlet, Wicio itp) jest poziom ról, które uczestniczą w motywach (syn, brat, kochanek itp).

W okolicy postaci Hamleta dzieją się trzy ważne motywy:

Dwa pierwsze motywy mają odpowiedniki w Nad Niemnem. Trzeci motyw nie ma odpowiednika, ale można sobie taki odpowiednik łatwo dopowiedzieć:

W tych motywach ważne są dla nas trzy role: syn, kochanek i brat. W Hamlecie są one realizowane przez dwie postaci: synem i kochankiem jest Hamlet, a bratem jest Laertes. Widać więc, że rola syna i kochanka jest połączona w jednej postaci.

W Nad Niemnem te trzy role są realizowane też przez dwie postaci: synem i bratem jest Wicio, a kochankiem Zygmuś. Tu więc w jedną postać połączyły się dwie inne role: syna i brata. Dobrze to widać na tabelce:

Nad Niemnem Hamlet
brat Wicio Laertes
syn Hamlet
kochanek Zygmuś

Trzeba więc, żeby:

Do tego w trakcie przejścia rola synowska (czyli uczestnictwo w konflikcie z ojcem o stryja) musi przejść z Wicia/Laertesa na Zygmusia/Hamleta. Co jest do zrobienia, bo przecież i Zygmuś miał konflikt z rodzicem - tyle że nie z ojcem o stryja, a z matką o ojca, który był stryjem dla Wicia - więc da się to jakoś jedno w drugie przeprowadzić. Bo przedmiot sporu (dobry brat) pozostaje bez zmian, a zmieniają się tylko spierające się osoby. Wystarczyłoby więc w którejś wersji pośredniej oba te konflikty pokazać tak bardzo obok siebie, żeby wydały się jak jeden.

schemat Nad Niemnem

schemat Nad Niemnem

przykłady, próbki

normalne streszczenie fabuły Nad Niemnem

Andrzej Korczyński brata się z Bohatyrowiczami. Wybucha powstanie styczniowe. W powstaniu walczy między innymi Andrzej Korczyński, Jerzy Bohatyrowicz i Anzelm Bohatyrowicz. Andrzej i Jerzy giną w jednej bitwie, Anzelm przeżywa, ale jest ciężko ranny. Anzelm Bohatyrowicz i Marta Korczyńska mają się ku sobie, ale znajomi Marty śmieją się z tego związku, bo Anzelm jest rolnikiem. Marta decyduje się nie żenić z Anzelmem. Mieszka u Benedykta Korczyńskiego, zajmuje się domem. Benedykt Korczyński żeni się z Emilią. Żona na początku jest nim zafascynowana, ale potem się nim nudzi. Ona lubi poezję i piękno, a on musi po całych dniach pilnować gospodarstwa i użerać się z parobkami, więc nie jest dla niej ciekawym towarzystwem. Benedykt bardzo się stara, żeby nie zbankrutować, żeby utrzymać majątek w polskich rękach. Ale w tym celu musi często się kłócić, a nawet procesować, z Bohatyrowiczami, z którymi bratał się jego brat.

Trzeci z braci Korczyńskich - Dominik - po powstaniu zostaje zesłany do Rosji, tam układa sobie życie jako urzędnik.

Wdowa po Andrzeju Korczyńskim nie ma już męża, więc całą energię wkłada w wychowanie syna, Zygmusia. Wierzy, że jest on bardzo utalentowany.

Siostra Benedykta Korczyńskiego jest żonata z Ignacym Orzelskim. Ignacy zdradza żonę i uprawia hazard. Siostra Benedykta umiera, Ignacy Orzelski z młodą córką - Justyną - wprowadzają się do Benedykta Korczyńskiego.

Zygmuś Korczyński podrywa Justynę Orzelską. Ale on jest bogaty, a ona biedna, więc pani Andrzejowa nie pozwala Zygmusiowi z nią romansować. Zygmuś wyjeżdża, potem się żeni z Klotyldą, a Justyna zostaje ze złamanym sercem.

Benedykt i Emilia Korczyńscy mają dwoje dzieci - Leonię i Wicia. Leonia wdała się w matkę - w głowie jej tylko stroje i fidrymuszki. Wicio wdał się w ojca i stryja - myśli tylko o rolnictwie i reformach społecznych. Ma do ojca pretensję, że ten nie brata się z chłopami.

Zygmusiowi nudzi się żona, próbuje odnowić romans z Justyną.

Sąsiadem Korczyńskich jest Teofil Różyc. Jest bardzo bogaty, ale dużo pieniędzy przepuścił w Paryżu na hulanki. Jest morfinistą. Jeździ towarzysko po okolicznych dworach z Bolesławem Kirłą, mężem jego uboższej krewnej, Marii Kirłowej z domu Różycówny. Teofilowi podoba się Justyna. Najpierw chciał ją normalnie uwieść, ale Maria Kirłowa namawia go, żeby się z nią ożenił.

Justyna spacerując po okolicy poznaje Janka Bohatyrowicza, syna Jerzego. Matka Janka planowała, że ożeni się on z Jadwigą Domuntówną. Jadwiga jest zakochana w Janku, ale jego do niej nie ciągnie. Za to ciągnie go do Justyny. Zabiera ją na spacery nad rzekę, daje kwiatki.

Benedykt Korczyński wygrywa proces z Bohatyrowiczami, muszą zaprosić mu kupę kasy. Wicio uprasza ojca, żeby darował im część tych pieniędzy. Przy okazji Wicio godzi się z ojcem.

Teofil Różyc prosi o rękę Justyny. Ona mówi, że nic z tego, bo właśnie dzień wcześniej zaręczyła się z Jankiem Bohatyrowiczem.

streszczenie fabuły Nad Niemnem w realiach Hamletowych

Oto fabuła z Nad Niemnem umieszczona w realiach Hamleta. Postaciom zachowałem ich imiona i nazwiska.

Korczyński, stary król Danii, ma trzech synów: Andrzeja (najstarszego), Benedykta (średniego) i Dominika (najmłodszego). Dania sąsiaduje z kilkoma małymi, ale niezależnymi królestwami. Jednym z nich rządzi wspólnie dwu braci: Jerzy i Anzelm Bohatyrowiczowie. Z północy atakują dzikie plemiona eskimoskie - palą, rabują, gwałcą i zajmują kolejne tereny. Dania jednoczy się z niewielkim sąsiadem. Wspólnie odpierają ataki Eskimosów i odpychają ich daleko od swoich granic. Podczas decydującej bitwy ginie Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz. Dominika porywają Eskimosi, uwożą go ze sobą i ślad po nim ginie na wiele lat. Anzelm Bohatyrowicz przeżywa bitwę, ale do końca życia nie odzyskuje pełni zdrowia. Od wtedy Benedykt Korczyński i Anzelm Bohatyrowicz rządzą samodzielnie swoimi królestwami, bardzo zniszczonymi wojną. Jeszcze przez trochę po wojnie między królestwami jest pokój, a nawet zgoda i przyjaźń. Marta Korczyńska, krewna króla Benedykta, i króla Anzelm mają się ku sobie. Ale cały dwór się z niej śmieje, bo królestwo Anzelma jest małe i byle jakie - zwłaszcza, że przyjaźń między królestwami się psuje. Stosunki między królestwami psują się na tle gospodarczym - każdy król chce poprawić stan gospodarki swojego królestwa, zaczynają się wojny celne, spory o podział łupów, które zdobyli na Eskimosach itp. Marta Korczyńska decyduje się nie żenić z Anzelmem, zamieszkuje na stałe na dworze Benedykta.

Po kilku latach przychodzi list od Dominika (tego porwanego przez Eskimosów). Pisze, że Eskimosi poznali się na nim i teraz jest wezyrem na dworze króla Eskimosów. Dobrze sobie żyje, ma eskimoską żonę, dzieci i pomaga Eskimosom zagospodarowywać ich śnieżną pustynię. Namawia Benedykta, żeby ten został lennikiem Eskimosów, co poprawiłoby gospodarkę ich kraju - mogliby polować na dalekiej północy, wyprawiać kupców przez ziemie Eskimosów i robić inne dobre interesy. Ale Benedykt nie chce. Czuje się zobowiązany i wobec swojego zmarłego ojca, który na pewno nie chciałby, żeby jego królestwo zostało czyimś lennem, i wobec Andrzeja, który oddał życie za niepodległość Danii.

Wdowa po Andrzeju Korczyńskim nie ma już męża, więc całą energię wkłada w wychowanie syna, Zygmusia. Przecież gdyby Andrzej nie zginął, byłby królem, a po nim objąłby tron Zygmuś. Pani Andrzejowa wierzy, że Zygmuś ma wielkie talenty polityczne i że jeszcze kiedyś pokaże światu, na co go stać, zostanie królem i podbije wiele ziem.

Siostra Benedykta Korczyńskiego jest żonata z grafem Ignacym Orzelskim. Ignacy zdradza żonę, uprawia hazard i dużo pije. Siostra Benedykta umiera, Ignacy Orzelski z młodą córką - Justyną - zamieszkują na dworze.

Zygmuś Korczyński podrywa Justynę Orzelską. Ale pani Andrzejowa wiąże z nim większe nadzieje i nie chce, żeby wiązał się z byle kim. Wysyła więc Zygmusia na dwór rzymski, gdzie ma być ambasadorem i przy okazji się uczyć sztuki rządzenia i intrygowania. Zygmuś w Rzymie żeni się z młodą księżniczką, a Justyna zostaje ze złamanym sercem.

Benedykt i Emilia Korczyńscy mają dwoje dzieci - Leonię i Wicia. Leonia wdała się w matkę - w głowie jej tylko stroje i fidrymuszki. Wicio wdał się w ojca i stryja - myśli tylko o dobrobycie kraju i reformach społecznych. Ma do ojca pretensję, że ten zerwał przyjaźń z sąsiednim królestwem Anzelma - przecież tylko we współpracy z sąsiadami Dania może mieć trwałe bezpieczeństwo przed pogańskimi Eskimosami.

Zygmuś wraca z praktyk z Rzymu. Nudzi się w Danii, bo tu nie ma takich ciekawych intryg jak na dworze Borgiów w Rzymie. Nudzi się mu też żona, próbuje odnowić romans z Justyną.

Na dwór duński przyjeżdża Teofil Różyc - młody królewicz z Francji, następca tronu. Jest przed nim wielka przyszłość - ma zostać królem całej Francji. Ale nie wiadomo, jak z tym będzie, bo Teofil jest hulaką i morfinistą i chodzą słuchy, że jego ojciec planuje go wydziedziczyć jako nieodpowiedzialnego i niepoczytalnego. Na razie ojciec zesłał go do Danii, trochę w misji dyplomatycznej, a trochę żeby na północy trochę ochłódł i nabrał rozumu. Teofil poznaje Justynę, która robi na nim duże wrażenie. Najpierw chce ją normalnie uwieść, ale Maria Kirłowa, jego kuzynka, namawia go, żeby się z nią ożenił. Teofilowi podoba się ta myśl - już widzi, jak z Justyną u boku sprytnymi intrygami załatwia wszystkich spiskujących przeciwko niemu intrygantów, zasiada na tronie i jako Teofil Wielki rządzi krajem aż po starość, otoczony miłością poddanych i szacunkiem potomnych.

TODO: jak Justyna może poznać Janka?