symbole
imiona z Nad Niemnem
imiona z Hamleta

Do dworu w Korczynie przyjeżdża na wakacje uczący się w innym mieście Wicio Korczyński. We dworze mieszka jego ojciec - Benedykt Korczyński - i matka - Emilia Korczyńska. Ojciec (Benedykt Korczyński) dużo pracuje, bo po powstaniu trzeba płacić kontrybucje i mają kłopoty finansowe. Matka (Emilia Korczyńska) jest tym znudzona - kiedy żeniła się, Benedykt Korczyński był romantycznym przystojniakiem, a teraz całe dni tylko pilnuje parobków, a rozmawiać umie tylko o płodozmianie. Dlatego szuka sobie towarzystwa, które tak jak ona lubiłoby tapety w kwiatki, francuskie romanse i rozmowy o poezji.