Start
English documentation
Instalacja programu
Dokumentacja
Źródła

Symulator radioteleksu - dokumentacja

Pomoc do programu znajdziesz tutaj.
Instrukcja obsługi jest w dwu wersjach - prostszej, przeznaczonej dla osoby wykonującej ćwiczenie ( pdf, html, latex ) i szerszej, przeznaczonej dla osoby obsługującej program, np. prowadzącego ćwiczenia ( pdf, html, latex ).
Część teoretyczna do pracy inżynierskiej jest dostępna również w postaci gotowego do druku pliku pdf oraz jako źródła LaTeX-u.
Część mojej pracy stanowi również istrukcja do ćwiczenia "Łączność radioteleksowa w systemie ARQ i FEC ( pdf, rtf, latex ).