Pamiętasz, jak wczoraj próbowałeś zapamiętać kolor? Teraz wskaż go tym wybieradłem:

Do you remember the color you had to remember yesterday? Now pick it with this color picker: