nick:
color:
channel name:

Two players online asynchronous chess. Player can move any piece at any time. Your aim is to kill opponent's king. Tested under Firefox and Opera. You must have a live opponent to play with. Both of you must agree some channel name (the channel name can be any unique text, eg "my channel 12133"). Then both of you visit this website and both of you enter your nick, color and channel name in the form – and the game starts.

Szachy asynchroniczne. Grasz z koleg± przez Internet, ruch wykonujesz w dowolnym momencie. Celem gry jest zbicie przeciwnikowi króla. Gra przetestowana pod Firefoksem i Opera (pod innymi przegl±darkami jeszcze nie sprawdzałem, czy działa). Żeby sobie pograć, musisz mieć jakiego¶ kolegę do gry.

dirty hack