znajdź komórkę / find your cell

Oto gra znajdź komórkę. Na prostokątnej planszy są komórki, które losowo zmieniają kolor między czarnym i białym. Jedna komórka nie zmienia koloru losowo, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy naciśniesz spację. Musisz ją znaleźć i kliknąć.

zacznij grę

This is a game titled find your cell. There is a table filled with cells. Cells randomly change the colour between black and white. But there is one cell which does not act randomly – it follows your orders. It changes its colour when you press the spacebar. Your aim is to identify this cell and click it.

start the game