W grze chodzi o to, że jest pewien ukryty tekst. Ty musisz go zgadnąć, litera po literze, wciskając klawisze. Jeśli prawidłowo odgadniesz literę, zostanie ona wyświetlona na zielono. Jeśli nie odgadniesz – prawidłowa litera zostanie wyświetlona na czerwono. A potem zgadujesz kolejną literę, i kolejną, i kolejną... aż do końca tekstu. Staraj się odgadnąć jak najwięcej liter – znaczy, żeby zielonych literek było dużo, a czerwonych mało.

Dla ułatwienia każdy tekst składa się tylko z małych liter alfabetu angielskiego i spacji. Kropki, przecinki, pytajniki zostały usunięte. Przy wyświetlaniu spacje są wyświetlane jako kropki, ale z klawiatury wpisujesz je normalnie, spacją.

przejdź do gry
przejdź do gry w trybie multiplejerowym


There is some hidden text. The aim of the game is to guess it, letter by letter, just from the keyboard. If you press the correct letter, the letter is print in green. If you don't guess, the correct letter is print in red. And then you guess the next letter, and next, and next – until the end of text.

For simplicity each text contains only lower case letters and spaces. Spaces are displayed as points (otherwise you wouldn't see them), but you input them normally, from the space key.

enter the game
enter the game in multiplayer mode