drukarkapl – polish printing on dot matrix printers

To jest program, który umożliwia drukowanie w trybie tekstowym na drukarkach igłowych, nawet tekstów z polskimi literami. (Drukowanie w trybie tekstowym jest duuuużo szybsze niż zwykłe, tj w trybie graficznym, jak robi to większość programów). Program ma dwie wersje: A i B:


This is a program for printing in text mode on dot matrix printers. This is much quicker then printing in graphic mode, which most of text editors do. The huge advantage is that it can print all chars of polish alphabet. This program has two versions - A and B.

You can use this program under terms of GPL of any other OSI approved open source license.