W podręczniku do angielskiego "Junior Explorer 6" wydawnictwa Nowa Era, rok dopuszczenia 2019, na stronie 133 jest tabelka z czasownikami nieregularnymi. Potrzebowałem grę do nauki tych słówek, więc 2023-12-14 dałem chatowi GPT zdjęcie tej tabelki, kazałem wygenerować do tych słówek zdania, potem kazałem zapisać te zdania w jsonie, potem kazałem mu napisać grę według takiego opisu:

Dobrze, zapisałem ten json. Teraz zrób mi grę do tego pliku json. Ma to być gra w HTML, Javascript i CS, w jednym pliku - index.html. Gra ma wczytać dane z jsona, wylosować jeden punkt (czyli taką trójką: zdanie teraźniejsze, przeszłe i słowo do wstawienia). Ma wyświetlić zdanie teraźniejsze oraz zdanie przeszłe z luką i zapytać ucznia, jakie słowo wpisać w lukę. Jeśli uczeń odpowie dobrze, liczba sukcesów (wyświetlana gdzieś na ekranie) zwiększa się o 1, program mówi "brawo" i czeka na kliknięcie jakiegoś guzika czy czegoś takiego, żeby wylosować następne. Jeśli źle, liczba porażek (wyświetlana gdzieś na ekranie) zwiększa się o 1, program mówi "źle", mówi jakie słowo miało być i czeka na kliknięcie jakiegoś guzika czy czegoś takiego, żeby wylosować następne. Dan w formacie json wkleję w plik index.html w zaznaczone przez ciebie miejsce.

Chat GPT zrobił tę grę, gra okazała się działać. Zrobiłem kilka drobnych uzupełnień (naprawdę drobnych - wydłużyłem czas czekania przed wyświetleniem następnego pytania, dodałem niniejszy opis itp) i oto jest ta gra.