how to get from the Málaga airport to the Málaga city by bicycle

jak dojechać rowerem z lotniska Málaga do centrum miasta

W czerwcu 2013 poleciałem samolotem do Malagi. Miałem ze sobą rower. Po wylądowaniu na lotnisku Malaga chciałem do miasta dojechać rowerem (mimo że można też dojechać pociągiem). Udało mi się to, ale nie było to trywialne. Poniżej opisuję, jak dojeżdża się rowerem z lotniska Málaga do centrum miasta. Ten opis spisuję pół roku po tej wyprawie, więc niektórych szczegółów nie pamiętam dokładnie, ale i tak łatwiej ci będzie z nim niż bez niego.

On June 2013 I flied to Malaga. I had my bicycle with me. After landing in Malaga I wanted to go to the city by bicycle (even though it is also possible to get there by train). I managed to do it, but it was not trivial. In this document I describe how to get from the Málaga airport to the Málaga city by bicycle. I write this description half year after that excursion, so I don't remember exactly some details, but still it may be useful.


Najpierw spójrz na tę mapę.

First look at this map.


Jak widać, lotnisko Malaga od centrum miasta oddziela rzeka Guadalahorce – i to jest główna przeszkoda po drodze. Chyba jedyny sposób, żeby ją przekroczyć, to drogą avenida Velazquez. To jest ruchliwa droga, ale na większości jest pobocze, którym da się jechać lub prowadzić rower, zwykle oddzielone od szosy barierką. Tuż po tym, jak avenida Velazquez przekracza rzekę Guadalahorce, zaczynają się rozjazdy nie do pokonania rowerem – wtedy trzeba zejść z avenida Velazquez na prawo, na polne ścieżki. I iść nimi w stronę morza, aż po drodze znajdzie się mostek, którym da się przejść przez tę niewielką rzeczkę, która płynie za rzeką Guadalahorce (widać tę rzeczkę na mapie). I wtedy to już jest się praktycznie w mieście.

As you can see, on the way from the airport to the city there is Guadalahorce river – and this is the main obstacle. The only way to cross this river (the only known to me) is using the road called avenida de Velazquez. This road is quite large, but it has a hard shoulder which you can use to go by bicycle. But after avenide de Velazquez crosses the Guadalahorce river there is one intersection which you cant cross using a bicycle. There you have to leave avenida de Velazquez on its right side and go towards the sea using some pathways. Shortly you will find a bridge to cross a little river parallel to the Guadalahorce river and then you are in the city.


Lotnisko jest po lewej stronie avenidy Velazqueza, a przecież za rzeką Guadalahorce trzeba będzie zejść z niej na prawo, więc trzeba będzie jakoś dostać się z lewej strony avenida Velazquez na prawą stronę avenida Velazquez. Jeśli dobrze pamiętam, kiedy avenida Velazquez zbliża się do rzeki Guadalahorce, zaczyna iść nad ziemią - i wtedy da się przejść po ziemi pod avenidą Velazquez z jednej strony avenidy Velazquez na jej stronę drugą.

The airport is on the left side of the avenida de Velazquez, but after Guadalahorce you will have to leave this road on its right side. So in some moment you will have to cross avenida de Velazquez, which is not easy, since it is a big road. As far as I can remember, close to the Guadalahorce river avenida de Velazquez goes oer the ground, so you can go down from avenida de Velazquez and cross it under.


how to get from the airport to avenida de Velazqez

jak dotrzeć z lotniska na avenidę Velazqueza

Trudno mi było dojechać z lotniska na avenidę Velazqueza. Niby jest to proste – wystarczy pojechać prosto ulicą calle Argonautas. Ale trudno tę ulicę znaleźć - to jest mała uliczka przy lotnisku i nawet pracownicy lotniska nie wiedzą, że ona nazywa się akurat tak. Poniższe zdjęcia pokazują, jak dojechać z lotniska na avenidę Velazqueza.

I had problems with going from the airport to avenida de Velazquez. It seems to be easy – you just have to go straight using the street called calle Argonautas. But it is hard to find this street. It is a little street and even airport workers don't know that it is called calle Argonautas. Below are photos showing how to get from the airport to avenida de Velazquez.


Najpierw trzeba znaleźć odpowiednie wyjście z lotniska. To jest to wyjście, które prowadzi na stację kolejową. Poniższe zdjęcia pokazuje, jak wygląda to wyjście widziane z zewnątrz.

First you must find the correct exit from the airport. This is the exit leading to the railway station. The photo below shows this exit as viewed from outside.A dalej to już idź tak, jak pokazują te zdjęcia.

And then just follow the photos.