how to get to the tiny beach by Nerja, Andalusia

jak dostać się na małą plażę koło Nerja w Andaluzji

W Andaluzji są małe niedostępne plaże otoczone stromymi wzgórzami. Żeby się dostać na taką plażę, trzeba przedzierać się małymi stromymi wąskimi ścieżkami. Taka plaża to po hiszpańsku cala. Jak byłem w czerwcu 2013 w Andaluzji, miejscowi powiedzieli mi jedno miejsce, gdzie jest taka fajna plaża. Oto opis, jak się dostać na tę plażę.

In Andalusia there are small, hardly accessible beaches surrounded by steep hills. In order to reach them you have to use narrow steep paths. Such beaches are in Spanish called cala. When I was in Andalusia in June 2013, local people pointed me to one such beach. Here I describe how to get to this beach.


Spójrz na mapę poniżej. Ta plaża jest w miejscu wskazywanym przez niebieski marker. Jej współrzędne to 36°45'09.6"N 3°49'29.7"W (czyli 36.752679, -3.824929).

Look at the map below. The beach is at the blue marker. Its coordinates are 36°45'09.6"N 3°49'29.7"W (36.752679, -3.824929).


Żeby dojechać na tę plażę, jedź z Nerja na wschód drogą N-340 aż dojedziesz do miejsca oznaczonego na mapie czerwonym markerem i tam zjedź w prawo w piaszczystą drogę. Współrzędne tego miejsca to 36°45'28.3"N 3°49'41.2"W (czyli 36.757849, -3.828115). Na poniższym zdjęciu widzisz, jak wygląda to miejsce.

To get to this beach, go east from Nerja by N-340 until you get to the place marked on the map with the red marker. There, exit right on a sandy path. The coordinates of this place are 36°45'28.3"N 3°49'41.2"W (czyli 36.757849, -3.828115). You can see this place on the picture below.


to miejsce

Następnie próbuj dojść do tej plaży kierując się nosem, mapą oraz zdjęciami, które widzisz poniżej. Nie licz, że uda ci się dotrzeć na plażę z rowerem – te ścieżki są naprawdę strome. Ja myślałem, że mi się uda, ale w końcu poddałem się i musiałem zostawić rower w krzakach. Więc lepiej zostaw go gdzieś wcześniej, przypięty w jakimś bezpiecznym miejscu.

Then try to get to the beach following your instincts, map and pictures that you see below. Do not hope that you can get to the beach with bike – those paths are really steep. I thought I could do it, but in the end I gave up and had to leave the bike in the bushes.


zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

Jak widzisz, zdjęcia nie pokazują całej drogi, a tylko jej początek. Dalej, mam nadzieję, dojdziesz na azymut (mi się udało, to i tobie się uda). Po drodze miniesz ruiny domku, które na powyższej mapie są zaznaczone żółtym markerem. Kiedy będziesz je mijał, wiedz, że jesteś na właściwej drodze i że to już całkiem blisko. Rozglądaj się też za takim kamieniem ze strzałką – ta strzałka wskazuje właściwą drogę.

As you can see, the pictures do not show all the way, just the beginning. Along the way you'll pass the ruins of a house that on the above map are marked with yellow marker. When you pass it, you will know that you are on the right track and that the beach pretty close. Also, look out too for such a stone with an arrow – this arrow shows the way to go:


zdjęcie

Ta plaża wygląda tak (brak głosu w filmie jest celowy):

This is how the beach looks like (audio track of this movie is intentionally left blank):