2014.06.21 05:24 nie rozumiem, po co XML nie może być lasem

Dokument XML nie może być lasem: http://www.w3.org/TR/REC-xml/#NT-document . Nie wiem, po co przyjęto tę zasadę.

komentarze:
2014.10.06 11:57 filip dreger

to chyba tak jak mówić, że "nie rozumiem, dlaczego liczba pierwsza nie może się dzielić przez coś innego niż ona sama oraz jeden".

ewentualnie można pytać, dlaczego powiązano w pęczek:
- moduł walidacji,
- drzewo,
- plik,
- metainformację o sposobie kodowania znaków i typie drzewa.

Wydaje mi się, że można łatwo i sensownie związać te rzeczy, co najmniej parami;
- powiązanie pliku ze sposobem kodowania znaków jest zwyczajowe, wygodne i naturalne;
- powiązanie jednostki walidacji z drzewem - bardzo ułatwia definicję schematu. Gdyby był las, trzeba by było opisać w walidacji, jakie drzewa mogą się znajdować "obok siebie" i "w jakiej kolejności". Co wymagałoby wprowadzenia specjalnego typu "rodzeństwa", które by nie miało wspólnego rodzica; po zdefiniowaniu takiego rodzeństwa potrzeba by było dodatkowych reguł, które by mówiły, jak skomponować kilka dokumentów w jeden. Tak naprawdę sprowadziłoby się to do wprowadzenia "niewidzialnego drzewa", które pozwoliłoby na używanie drzewiastej terminologii w odniesieniu do lasu (żeby usunąć sztuczny podział na pnie i gałęzie);
- powiązanie typu XML-a z jednostką walidacji - jest wręcz konieczne
itd.ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS