2014.05.17 04:31 jak odwrócić odwracankę metodą brute force

Oto program w Javie rozwiązujący grę "lights out" metodą brute force:
public class Rozwiazywacz {
  private static final int ROZMIAR = 5;

  private static boolean nastepny(boolean[] ruchy) {
    int i = 0;
    while (i < ruchy.length) {
      ruchy[i] = !(ruchy[i]);
      if (ruchy[i]) {
        return true;
      }
      i++;
    }
    return false;
  }

  public static void main(String[] args) {
    boolean[] ruchy = new boolean[ROZMIAR * ROZMIAR];
    do {
      Plansza p = new Plansza();
      for (int y = 0; y < ROZMIAR; y++) {
        for (int x = 0; x < ROZMIAR; x++) {
          if (ruchy[y * ROZMIAR + x]) p.ruch(x, y);
        }
      }
      if (p.sukces()) {
        for (int y = 0; y < ROZMIAR; y++) {
          for (int x = 0; x < ROZMIAR; x++) {
            if (ruchy[y * ROZMIAR + x]) System.out.println(String.format("(%d, %d)", x, y));
          }
        }
        System.out.println("\n\n");
      }
    } while (nastepny(ruchy));
  }
}


class Plansza {
  private boolean[][] pola = new boolean[5][5];
  private void obroc(int x, int y) {
    int rozmiar = pola.length;
    if (x < 0 || x >= rozmiar || y < 0 || y >= rozmiar) {
      return;
    }
    pola[x][y] = !pola[x][y];
  }
  
  public boolean pole(int x, int y) {
    return pola[x][y];
  }
  
  public void ruch(int x, int y) {
    obroc(x, y);
    obroc(x + 1, y);
    obroc(x - 1, y);
    obroc(x, y+ 1);
    obroc(x, y - 1);
  }
  
  public int getRozmiar() {
    return pola.length;
  }
  
  public void czysc() {
    pola = new boolean[pola.length][pola.length];
  }
  
  public void ustawRozmiar(int nowyRozmiar) {
    pola = new boolean[nowyRozmiar][nowyRozmiar];
  }
  
  public boolean sukces() {
    for (int y = 0; y < pola.length; y++) {
      for (int x = 0; x < pola.length; x++) {
        if (!pole(x, y)) return false;
      }
    }
    return true;
  }
} 


komentarze:

ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS