2011.11.24 07:39 zdarzenia w javowych beanach

Dla siebie na przyszłość zanotowuję, jaka jest konwencja w javowych beanach z nazwami rzeczy związanych ze zdarzeniami:
Zdarzenie "bambo" jest reprezentowane przez obiekt klasy BamboEvent, która musi dziedziczyć po java.util.EventObject. Istnieje interfejs BamboListener (dziedziczący po java.util.EventListener) mający dowolną liczbę metod o dowolnych nazwach zwracających void i przyjmujących jeden argument typu BamboEvent (w bardzo wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest, żeby argumenty były inne, ale lepiej tego unikać). Ten interfejs implementuje klasa, której obiekty mają obsługiwać zdarzenia. Klasa, której obiekty mają być źródłem zdarzeń, ma mieć dwie metody: void addBamboListener(BamboListener bl) i void removeBamboListener(BamboListener bl). Te metody powinny być synchronizowane. I ma mieć metodę public fireBambo(dowolne argumenty).


komentarze:

ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS