2010.12.05 09:08 pary minimalne

Powiedzcie mi, bo myślę o tym od ponad roku. Czy dla każdej pary samogłosek istnieje w języku polskim para minimalna? Z definicji chyba powinna, ale czy naprawdę istnieje? A czy dla każdej pary spółgłosek istnieje w języku polskim para minimalna? A czy dla każdej pary głosek istnieje w języku polskim para minimalna?

komentarze:
2010.12.05 13:00 marcin gryszkalis

Pary minimalne wikipedia definiuje dla głosek - a nie mam słownika głosek, natomiast dla liter dla zwykłego słownika języka \"prawie\" polskiego (taki sobie pliczek do łamania haseł ;) ) wyszło mi

\'ou\' => 59,
\'ei\' => 851,
\'ao\' => 285,
\'eo\' => 250,
\'oy\' => 642,
\'ay\' => 351,
\'iu\' => 34,
\'ey\' => 419,
\'au\' => 88,
\'iy\' => 147,
\'uy\' => 401,
\'ae\' => 3674,
\'eu\' => 367,
\'ai\' => 965,
\'io\' => 259

(wartość to ilość \"par minimalnych\"), dla spółgłosek nie znalazłem żadnych par dla

lz => 0
bk => 0
gs => 0
fp => 0
bm => 0
bz => 0
kw => 0
dw => 0
bg => 0
bt => 0
fn => 0
dz => 0
2010.12.06 11:01 Piotrek

@Marcin Gryszkalis: o, to sprawdź to może na tym pliku: http://www.sjp.pl/slownik/growy/ . Może jest pełniejszy. I sprawdź też pary samogłoska-spółgłoska. Albo daj, poproszę, kod, którym to sprawdzasz, bo mi się nie chce pisać.
To jest już bardzo fajny punkt wyjścia. Teraz można przyglądać się tym parom głosek, dla których nie znalazła się żadna para minimalna. Na przykład p i f. To ciekawe, bo w niektórych językach p i f to ta sama głoska - chyba w tagalog tak jest, afair. Ale w polskim znalazłem dwie pary: (ofukiwać, opukiwać) i (copka, cofka). \"Copka\" to czapka po góralsku.


2010.12.06 11:02 Piotrek

Mam parę dla (d, w): (dymiono, wymiono).


2010.12.18 22:17 marcin gryszkalis

hej, zapomniałem zaglądnąć tutaj wcześniej :)

Kodu w tej chwili nie dam, bo jest zły, tzn. troszkę przesadziłem z optymalizacją - bo O(n^2) to zdecydowanie za dużo (n = wielkość słownika) - i z tego co wygląda zgubiłem część rozwiązań. Jak znajdę chwilkę to poprawię.2010.12.26 00:51 Piotrek

Widzę, że dotąd myliłem głoski i fonemy. Zapamiętać: jednemu fonemowi może odpowiadać kilka głosek (kilka różnych wymów). Zmiana fonemu na inny może spowodować zmianę znaczenia, zmiana głoski na inną głoskę odpowiadającą temu samemu fonemowi nie może spowodować zmiany znaczenia. Więc mnie interesuje, czy naprawdę dla każdej pary fonemów da się znaleźć parę minimalną. Długo szukałem jakiejś porządnej listy fonemów w języku polskim. W końcu na podstawie wikipedii ustaliłem tę listę:

spółgłoski:
p [p] jak para
b [b] jak byt
m [m] jak mowa
ł [w] jak łapa
f [f] jak fakt
w [v] jak woda
t [t̪] jak tak
d [d̪] jak dom
c [t͡s̪] jak co
dz [d͡z̪] jak dzwon
s [s̪] jak sam
z [z̪] jak zupa
n [n̪] jak nos
cz [t͡ʃ] jak czyn
dż [d͡ʒ] jak liczba
sz [ʃ] jak szafa
ż [ʒ] jak może
l [l] jak lot
r [r] jak ręka
ć [t͡ɕ] jak cień
dź [d͡ʑ] jak dzień
ś [ɕ] jak siad
ź [ʑ] jak ziele
ń [ɲ] jak koń
j [j] jak józef
k [k] jak kot
g [g] jak gęsty
h [x] jak chata
ŋ [ŋ] jak ręka [\'rεŋka]

samogłoski:
i, y, e, a, o, u

Teraz można już szukać, czy dla każdej pary głosek znajdzie się jakaś para minimalna.


2010.12.26 01:06 Piotrek

Oto wszystkie pary.
# coding=utf-8
from itertools import product

samogloski = "i", "y", "e", "a", "o", "u"
spolgloski = "p", "b", "m", "ł", "f", "w", "t", "d", "c", "dz", "s", "z", "n", "cz", "dż", "sz", "ż", "l", "r", "ć", "dź", "ś", "ź", "ń", "j", "k", "g", "h", "ŋ"
gloski = samogloski + spolgloski

def pary(lista, czego):
    pary = tuple(product(lista, lista))
    pary = [p for p in pary if p[0] < p[1]]
    print "\noto %d par %s:" % (len(pary), czego)
    print "\n".join([" ".join((para[0], para[1])) for para in pary])
pary(samogloski, "samogłosek")
pary(spolgloski, "spółgłosek")
pary(gloski, "głosek")
oto 15 par samogłosek:


oto 406 par spółgłosek:


oto 595 par głosek:


Teraz można już szukać, czy dla każdej pary głosek znajdzie się jakaś para minimalna.ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS