2010.10.05 21:33 jak wyodrębnić z prezentacji powerpointowej prezentację niestandardową

Wyobrażam sobie: mam prezentację w Powerpoincie, w niej kilka zdefiniowanych prezentacji niestandardowych. Chcę jedną z nich wyciągnąć do osobnego pliku i wysłać komuś emailem. Oto kod w VBA, który kopiuje slajdy z prezentacji niestandardowych do nowych prezentacji:
Sub wyodrebnij_prezentacje_niestandardowe()
Dim prezentacja_zrodlowa As Presentation
Dim prezentacja_zapisywana As Presentation
Dim podprezentacja As NamedSlideShow
Dim id As Variant
Dim slajd_zrodlowy As slide
Dim slajd_docelowy As slide
Set prezentacja_zrodlowa = ActivePresentation
For Each podprezentacja In prezentacja_zrodlowa.SlideShowSettings.NamedSlideShows
Set prezentacja_zapisywana = Presentations.Add(msoTrue)
For Each id In podprezentacja.SlideIDs
For Each slajd_zrodlowy In prezentacja_zrodlowa.Slides
If slajd_zrodlowy.SlideID = id Then
slajd_zrodlowy.Copy
prezentacja_zapisywana.Slides.Paste
Set slajd_docelowy = prezentacja_zapisywana.Slides(prezentacja_zapisywana.Slides.Count)
slajd_docelowy.Design = slajd_zrodlowy.Design
If slajd_zrodlowy.FollowMasterBackground = False Then
slajd_docelowy.FollowMasterBackground = False
End If
End If
Next slajd_zrodlowy
Next id
Next podprezentacja
End Sub

(english: this is a VBA program which exports custom slideshow to a new presentation)

komentarze:

ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS