2010.03.19 02:26 java na wesoło

Łatwiej byłoby uczyć początkujących javy, gdyby kompilator przyjmował taką koncepcję, że jeśli w pliku nie ma definicji klasy a tylko funkcje, to cała zawartość pliku jest definicją klasy nazywającej się tak jak ten plik, a te funkcje są metodami tej klasy. A jeśli w pliku nie ma definicji klasy ani funkcji, to cała zawartość pliku jest ciałem metody main klasy nazywającej się tak jak ten plik.

komentarze:
2010.03.29 05:45 fdr

Tak jest w JavaFX, tylko nie ma metody main, tylko run. Konsekwencją tego ostatniego jest, że zmienne stają się atrybutami statycznymi.ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS