Przyjrzyj się temu kolorowi:

Look at this color:

Dobrze go zapamiętaj. A za dwadzieścia cztery godziny (czyli 2018-08-15 10:49:18 albo później) wejdź pod adres http://czterycztery.pl/programy/zapamietaj_kolor/odpowiedz.php?zaszyfrowane=5v8SEsYS212cdX0%2FW3kOfmW3Qz5d9Y1oWP4%3D&iv=IAy93hRVaV78gK%2BnA4dfvw%3D%3D. Tam pokażę ci wybierałkę do kolorów i będziesz musiał z pamięci wskazać ten zapamiętany kolor. A ja sprawdzę, czy dobrze trafiłeś.

Remember it carefully. In 24 hours (at 2018-08-15 10:49:18 or later) visit http://czterycztery.pl/programy/zapamietaj_kolor/odpowiedz.php?zaszyfrowane=5v8SEsYS212cdX0%2FW3kOfmW3Qz5d9Y1oWP4%3D&iv=IAy93hRVaV78gK%2BnA4dfvw%3D%3D. There you will have a color picker and you will have to pick this color.


źródło / sources