Przyjrzyj się temu kolorowi:

Look at this color:

Dobrze go zapamiętaj. A za dwadzieścia cztery godziny (czyli 2018-02-25 22:59:40 albo później) wejdź pod adres http://czterycztery.pl/programy/zapamietaj_kolor/odpowiedz.php?zaszyfrowane=%2BL724FiWr3ZXkK6TcoDyWpd2%2BO%2Bkw%2FgEU0U%3D&iv=iURsOT9Mp1XIm8fPpIjJZg%3D%3D. Tam pokażę ci wybierałkę do kolorów i będziesz musiał z pamięci wskazać ten zapamiętany kolor. A ja sprawdzę, czy dobrze trafiłeś.

Remember it carefully. In 24 hours (at 2018-02-25 22:59:40 or later) visit http://czterycztery.pl/programy/zapamietaj_kolor/odpowiedz.php?zaszyfrowane=%2BL724FiWr3ZXkK6TcoDyWpd2%2BO%2Bkw%2FgEU0U%3D&iv=iURsOT9Mp1XIm8fPpIjJZg%3D%3D. There you will have a color picker and you will have to pick this color.


źródło / sources