2016.02.07 19:21 [cudze] czy lubisz

Będę tu czasem na blogu wklejał różne nie moje rzeczy. Dziś kwestionariusz zainteresowań G. Sprangera w opracowaniu Czesława Cekiery.

Czy lubisz:
1. Czytać książki z zakresu literatury pięknej?
2. Rozwiązywać zadania matematyczne?
3. Czytać książki o życiu roślin i zwierząt?
4. Zapoznawać się z różnymi zarządzeniami i ustawami?
5. Naprawiać zepsute dzwonki, kontakty elektryczne, narzędzia, różne sprzęty domowe?
6. Oglądać różne towary i dowiadywać się o ich cenach i sposobach użytkowania?
7. Zajmować się różnymi pracami gospodarczymi w domu?
8. Brać udział w wycieczkach krajoznawczych?
9. Oglądać obrazy, pomniki, zabytkowe budynki?
10. Układać sobie plan zajęć na cały tydzień?
11. Wydawać polecenia i kierować innymi?
12. Zajmować się i opiekować młodszymi dziećmi?
13. Opowiadać zdarzenia ze swego życia przyjaciołom i kolegom?
14. Przeprowadzać eksperymenty w laboratorium?
15. Pielęgnować rośliny i obserwować ich rozwój?
16. Czytać w czasopismach dział porad prawnych?
17. Składać i rozkładać różne mechanizmy, np. motocykl, rower, aparat radiowy?
18. Wymieniać albumy, książki lub inne przedmioty?
19. Sprzątać mieszkanie i dbać o jego wygląd?
20. Uprawiać jakąś dziedzinę sportu?
21. Rysować, malować lub rzeźbić, haftować?
22. Porządkować różne dokumenty i materiały?
23. Rozdzielać i koordynować pracę koleżanek i kolegów?
24. Pomagać innym w nauce?
25. Pisać wiersze, nowele lub listy i wyrażać swe poglądy i uczucia?
26. Udowadniać twierdzenia matematyczne?
27. Hodować ptaki lub zwierzęta?
28. Dowiadywać się o przebiegu rozpraw sądowych?
29. Sporządzać modele samolotów, okrętów itp.?
30. Pracować w spółdzielni szkolnej?
31. Wykonywać różne przedmioty domowego użytku z drzewa, blachy i innych materiałów?
32. Uczestniczyć w różnych obozach i rajdach turystycznych?
33. Lepić z gliny lub innego materiału?
34. Prowadzić czysto i starannie zeszyty, notatki z wykładów itp.?
35. Organizować różne zabawy, imprezy i wycieczki?
36. Opiekować się osobą chorą?
37. Prowadzić rozmowy i dyskusje na temat różnych zagadnień?
38. Obserwować przebieg eksperymentów chemicznych?
39. Brać udział w pracy na działce, w ogrodzie, w polu?
40. Opracowywać różne regulaminy i przepisy?
41. Czytać książki o najnowszych zdobyczach techniki?
42. Robić zakupy?
43. Zajmować się na wycieczkach sprawami gospodarczymi?
44. Przypatrywać się zawodom sportowym?
45. Słuchać muzyki w radio lub na koncercie?
46. Układać lub porządkować różne przedmioty oraz narzędzia pracy?
47. Planować jakąś akcję i kontrolować jej przebieg i wykonanie?
48. Udzielać pomocy osobom starszym i inwalidom np. w tramwaju lub na ulicy?
49. Pisać wypracowania z literatury?
50. Czytać książki o budowie wszechświata?
51. Obserwować pod mikroskopem wygląd różnych organizmów?
52. Czytać książki o różnych ustrojach społecznych?
53. Przypatrywać się działaniu różnych maszyn, urządzeń i mechanizmów?
54. Wyszukiwać najlepsze źródła zakupów?
55. Przygotowywać i organizować wspólne posiłki?
56. Słuchać sprawozdań z meczów i rozgrywek sportowych?
57. Występować w przedstawieniach i imprezach artystycznych?
58. Przed rozpoczęciem pracy przygotowywać sobie różne potrzebne materiały i przybory?
59. Przewodniczyć na zebraniach lub konferencjach?
60. Zająć się koleżanką (kolegą), którą spotkała jakaś przykrość?
61. Analizować budowę utworu literackiego?
62. Wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne?
63. Poznawać różne rodzaje gospodarki narodowej?
64. Zapoznawać się z rozwojem gospodarki narodowej?
65. Rysować plany maszyn, przyrządów lub budynków?
66. Liczyć i segregować pieniądze?
67. Zajmować się pracą w kuchni i sprawami wyżywienia?
68. Rozmawiać na temat rekordów sportowych i wyników meczów?
69. Śpiewać lub grać na jakimś instrumencie?
70. Układać i porządkować książki w bibliotece?
71. Załatwiać różne sprawy w instytucjach i urzędach?
72. Zakładać opatrunki lub dezynfekować rany?
73. Zapoznawać się z przebiegiem różnych wydarzeń historycznych?
74. Analizować i rozwiązywać zadania z fizyki?
75. Poznawać budowę różnych żywych organizmów?
76. Uzasadniać w dyskusji słuszność swojego stanowiska?
77. Oglądać wystawy techniczne?
78. Sporządzać różne zestawienia finansowe?
79. Zaopatrywać dom w zapasy np. na okres zimowy?
80. Konserwować i naprawiać sprzęt sportowo - turystyczny?
81. Deklamować utwory literackie?
82. Robić zestawienia i porównania znane z różnych zagadnień! i problemów?
83. Zgłaszać wnioski i propozycje na różnych konferencjach i naradach?
84. Czytać i opowiadać historyjki młodszym dzieciom?
85. Poznawać przeżycia innych ludzi i motywy ich postępowania?
86. Słuchać audycji radiowych o badaniach z zakresu atomistyki?
87. Wolny czas spędzać w lesie, ogrodzie, na polu?
88. Czytać książki o różnych teoriach i problemach ekonomicznych?
89. Wykonywać wykresy, rysunki techniczne, schematy przy użyciu przyborów kreślarskich?
90. Interesować się pracą różnych placówek handlowych?
91. Zajmować się urządzaniem swojego mieszkania lub miejsca pracy?
92. Trenować w celu uzyskania lepszych wyników w sporcie?
93. Tańczyć na scenie?
94. Systematycznie przygotowywać się do egzaminów?
95. Brać czynny udział w przygotowaniu uroczystości, np. imprez i akademii?
96. Chodzić na spacer z małymi dziećmi?


komentarze:
2017.02.17 10:42

ksywa:

tu wpisz cyfrę cztery: (to takie zabezpieczenie antyspamowe)

komentarze wulgarne albo co mi się nie spodobają będę kasował


powrot na strone glowna

RSS